Lista aktualności Lista aktualności

„Z przyrodą za pan brat”

18 września 2017r. pracownik Nadleśnictwa Lutowiska zajmujący się edukacją przyrodniczo-leśną przeprowadził zajęcia w terenie, które skierowane były do dzieci z kółka biologicznego działającego w Zespole Szkół w Lutowiskach.

Zostały one przeprowadzone w formie biegu terenowego podczas, którego młodzież mogła dowiedzieć się więcej na temat zagadnień związanych z odnowieniem i ochroną lasu, pielęgnacją drzewostanu, funkcjami jakie spełnia drewno w społeczeństwie,  a także  przypomnieć sobie wiedzę z wcześniejszych lat szkolnych dotyczącą budowy piętrowej lasu czy czynników potrzebnych roślinom do wzrostu.

 

Każdy uczestnik lekcji dostał kompas, którym musiał posługiwać się podczas zajęć, ponieważ przebieg trasy opierał się na informacji w kierunku jakiego azymutu trzeba się poruszać. Dzięki temu każde dziecko miało poczucie, że osobiście odpowiada za powodzenie zadań. Uczestnicy mogli także spróbować swoich sił  w rozpoznawaniu drzew, zwierząt, roślin, a także tropów.

 

Zajęcia odbywały się na ścieżce przyrodniczo-dydaktycznej „Wokół szkółek”  w miejscowości Smolnik. Wzięło w nich udział 10 najbardziej zainteresowanych przyrodą osób ze szkoły.

Nadleśnictwo Lutowiska dziękuje pani Małgorzacie Tkacz za pomoc  w organizacji biegu oraz członkom koła biologicznego za zaangażowanie i miłą atmosferę.

 

Marta Ziemniewicz