Lista aktualności Lista aktualności

Apel

Apel!

 

 

Lasy dostępne są dla wszystkich, poza miejscami objętymi stałym zakazem wstępu zgodnie z Ustawą o lasach np. uprawy do 4 m wysokości czy ostoje zwierzyny. W lesie można również spotkać tablice z zakazem wstępu w związku z prowadzonymi pracami gospodarczymi.

Apelujemy do wszystkich o niełamanie przepisów i nie wchodzenie na te powierzchnie!

Tablice nie są postawione żeby coś ukrywać przed oczami turystów, tylko podyktowane są troską o bezpieczeństwo znajdujących się tam ludzi.  Prace przy pozyskaniu drewna są szczególnie niebezpieczne, a nieprzestrzeganie przepisów grozi nie tylko trwałym kalectwem, ale nawet może doprowadzić do śmierci.

Widmo zagrożenia wypadkiem ciąży nie tylko nad niefrasobliwie wędrującymi osobami, ale również nad pracownikami  wykonującymi zadania, które związane są z gospodarką leśną.

Prosimy to uszanować.

A tymczasem zapraszamy na wszystkie dostępne ścieżki edukacyjno-dydaktyczne, szlaki turystyczne i punkty widokowe.