Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu

Nadleśnictwo Lutowiska ogłasza o przetargu ustnym nieograniczonym na zawarcie umowy przedwstępnej dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Lutowiska celem prowadzenia działalności w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji kopaliny ze złoża piaskowców krośnieńskich

Szegółowych informacji udziela:

Zastępca Nadleśniczego

Rafał Osiecki

tel. 667662203

 

Materiały do pobrania