Lista aktualności Lista aktualności

Uwaga!!! Okresowy zakaz wstępu do lasu

Okresowy zakaz wstępu do lasu

 

 

Zarządzenie nr 20/2019

 

Nadleśniczego Nadleśnictwa Lutowiska

z dnia 30 sierpnia  2019 roku

w sprawie wprowadzenia okresowego zakazu wstępu do lasu

(znak spr. N.021.28.2019)

 

 

 

Działając na podstawie przepisów art. 35 ust. 1 pkt 2  i art. 26 ust. 3 pkt 3) ustawy z dnia 28 września 1991roku o lasach (Dz.U.2018 poz.2129)  oraz na podstawie § 22 i §23 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego  Lasy Państwowe wprowadzonego w życie na mocy Zarządzenia nr 50 Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18.05.1994 r., zarządzam co następuje:

 

 

§ 1.

 

Wprowadzam okresowy zakaz wstępu do lasu w leśnictwach obejmujący następujące lokalizacje o adresie leśnym opisanym poniżej:

 

 1. w leśnictwie Lipie: 04-16-1-01-18-a-00, 04-16-1-01-18-c-00, 04-16-1-01-21-b-00, 04-16-1-01-4A-c-00 okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniach  obowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 1. w leśnictwie Czarna: 04-16-1-02-14-a-00, 04-16-1-02-9-h-00, 04-16-1-02-29-f-00 okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniach  obowiązuje od dnia

           wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 1. w leśnictwie Paniszczew: 04-16-1-03-54-c-00, 04-16-1-03-55-b-00, 04-16-1-03-119-c-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019 r.

 

 1. w leśnictwie Polana: 04-16-1-04-107-a-00, 04-16-1-04-111-b-00, 04-16-1-04-111-c-00,  04-16-1-04-111-d-00, 04-16-1-04-113-a-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. w leśnictwie Skorodne: 04-16-1-05-45-b-00, 04-16-1-05-47-a-00, 04-16-1-05-48-a-00,  04-16-1-05-48-d-00,

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019

 

 1. w leśnictwie Rosochate:

04-16-1-06-65-h-00, 04-16-1-06-65-j-00, 04-16-1-06-69-g-0,okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 października 2019.

 

04-16-1-06-94-a-00, 04-16-1-06-99-a-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. w leśnictwie Dwerniczek: 04-16-1-07-66-dx-00,

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 30 września 2019.

04-16-1-07-38-a-00, 04-16-1-07-91-f-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. w leśnictwie Chmiel: 04-16-1-08-129-a -00, 04-16-1-08-163-a-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 29 listopad 2019.

 

 1. w leśnictwie Sękowiec: 04-16-1-09-159-a -00,

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. w leśnictwie Tworylczyk : 04-16-2-10-92-b -00, 04-16-2-10-95-h -00, 04-16-2-10-95-i -00,  04-16-2-10-95-j-00,

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. w leśnictwie Dwernik : 04-16-2-11-4 –a-00, 04-16-2-11-6-b -00, 04-16-2-11-9-a -00,  04-16-2-11-10-j -00, 04-16-2-11-10-k-00, 04-16-2-11-27-d-00, 04-16-2-11-34-b-00,04-16-2-11-2-c-00, 04-16-2-28-a-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. W leśnictwie Nasiczne: 04-16-2-17-a-00, 04-16-2-12-44-b-00, 04-16-2-12-44-c-00, 04-16-2-12-19-a-00, 04-16-2-12-23-b-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. W leśnictwie Jawornik: 04-16-2-58-a-00, 04-16-2-13-69-b-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

 1. W leśnictwie Hulskie: 04-16-2-14-67-f-00, 04-16-2-14-81-c-00

okresowy zakaz wstępu do lasu w w/w wydzieleniachobowiązuje od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia do dnia 31 grudnia 2019.

 

§ 2.

 

Okresowy zakaz wstępu do lasu zostaje wprowadzony z uwagi na zabiegi gospodarcze związane z pozyskaniem i zrywką drewna w lokalizacjach wskazanych w § 1.

 

§ 3.

 

 1. W celu realizacji niniejszego zarządzenia należy rozmieścić w terenie  tablice informujące o zakazie wstępu do lasu, zgodne ze wzorem określonym w przepisach Rozporządzeniach Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 6 stycznia 1998 r. w sprawie określenia wzoru znaku zakazu wstępu do lasu oraz zasad jego umieszczania (Dz. U. 1998 r., Nr 11, poz. 39).

 

 1. Tablice informujące o zakazie wstępu do lasu należy rozmieszczać w sposób zgodny z przepisem § 3 ww. Rozporządzenia.

 

 

§ 4.

 

Wykonanie zarządzenia powierzam leśniczym leśnictw wymienionych w § 1.

 

 

§ 5.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

 

 

 

 

 

 

                                                                                               Z upoważnienia Nadleśniczego

                                                                                               Zastępca Nadleśniczego

                                                                                               Rafał Osiecki