Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat

Certyfikat został przyznany przez SGS Polska spółka z o.o. Jednostka ta poświadcza, że RDLP w Krośnie wdrożyła oraz stosuje kryteria określone w dok. nr 4 Rady PEFC Polska „Polskie kryteria i wskaźniki trwałego i zrównoważonego zagospodarowania lasów dla potrzeb certyfikacji lasów".

Z dniem 14.05.2015r. certyfikat ten został wznowiony i ważny jest do dnia 13.05.2018 r.