Asset Publisher Asset Publisher

LKP Lasy Bieszczadzkie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie" został utworzony Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 r. na terenie Nadleśnictw Stuposiany, Lutowiska i Cisna na łącznej powierzchni 24 234 ha.

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie" został utworzony Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 r. na terenie Nadleśnictw Stuposiany, Lutowiska i Cisna na łącznej powierzchni 24 234 ha.

Cały obszar LKP jest w zasięgu wielkoobszarowych form ochrony przyrody :

 • Park Krajobrazowy Doliny Sanu – 67 %
 • Ciśniańsko – Wetliński Park Krajobrazowy – 33 %

Na obszarze LKP istnieją rezerwaty przyrody :

 • „Zakole" – torfowisko wysokie
 • „Olszyna łęgowa w Kalnicy" – górski las łęgowy z dużym udziałem olszy czarnej
 • „Sine Wiry" – przełomowa dolina Wetlinki z licznymi formami skalnymi
 • „Krywe" – przełomowy fragment doliny Sanu pod Otrytem : stanowisko węża Eskulapa

LKP „Lasy Bieszczadzkie" położny jest w całości na obszarze Natura 2000 , w obu dyrektywach : Siedliskowej (SOO) i Ptasiej (OSO).

LKP „Lasy Bieszczadzkie" położony jest również w całości na obszarze Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie" .

LKP jest obszarem funkcjonalnym o znaczeniu ekologicznym, edukacyjnym i społecznym. Celem jego utworzenia jest promocja trwale zrównoważonej gospodarki leśnej oraz ochrona zasobów przyrody w lasach.

LKP „Lasy Bieszczadzkie" położony jest na pograniczu Karpat Zachodnich i Wschodnich. Tereny te posiadają dużą naturalność oraz wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe.

Towarto zobaczyć:

 •  Najgrubszą jodłę w Polsce o obwodzie 517 cm i wysokości 42 m w  miejscowości Pszczeliny ; do wyjątkowego drzewa doprowadza ścieżka przyrodniczo leśna „Jodła"
 • Zagrodę żubrów przy potoku Czerwonym. Żubry bytujące w zagrodzie o pow. ok. 7 ha to żubry linii białowiesko-kaukaskiej tzw.  górskiej
 • Taras widokowy Pichurów  - panorama Bukowego Berda, Krzemienia, Kopy Bukowskiej i Halicza
 • Filary  mostu  leśnej  kolejki wąskotorowej  ( funkcjonującej w latach 1904 – 1936 )  na potoku Roztoki
 • Dwernik – Kamień (1004m) – efektowny widok na bieszczadzkie połoniny
 • Ruiny cerkwi w Hulskiem – pozostałości po murowanej cerkwi p.w. św. Paraskewy z 1820 r. , dzwonnicy oraz cmentarza
 • Wodospad Szepit na potoku Hylatym  - najwyższy wodospad w Bieszczadach
 • Ruiny cerkwi w Krywem – pozostałości po murowanej cerkwi p.w. św. Paraskewii z 1842 r.
 • Rezerwat „Sine Wiry" – przełom rzeki Wetlinka u stóp góry Połoma z licznymi progami skalnymi i głazami
 • Pozostałości po cerkwiach i cmentarzach w miejscowościach Jaworzec, Łuh i Zawój
 • Polany widokowe na Dziurkowcu (1188 m) i Płaszy (1163 m) – pasmo graniczne ze Słowacją