Obiekty edukacyjne

Jest to obiekt znajdujący się obok siedziby Nadleśnictwa Lutowiska. Prezentowane są tutaj okazy flory najważniejszych zbiorowisk roślinnych Bieszczadów, do których należą: buczyna karpacka, bór świerkowo-jodłowy, jaworzyna, łęgi z roślinnością olszyny karpackiej, górskiej i bagiennej oraz grądu (występującego w piętrze pogórza), a także torfowisko z roślinnością bagienną, charakterystyczną dla tych fitocenoz.