Lasy nadleśnictwa

Nadleśnictwo Lutowiska zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 790 ha, położonymi w sercu Bieszczadów. Zajmowany teren jest podzielony na dwa obręby leśne: Lutowiska (9 leśnictw - 13 969 ha) oraz Dwernik (5 leśnictw - 6 821 ha).

Lasy regionu

Lasy w zasięgu terytorialnym RDLP w Krośnie zajmują 550,8 tys. ha (lesistość 39,1%)

Leśny Kompleks Promocyjny Lasy Bieszczadzkie

Leśny Kompleks Promocyjny „Lasy Bieszczadzkie" został utworzony Zarządzeniem Nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w dniu 29 listopada 2011 r. na terenie Nadleśnictw Stuposiany, Lutowiska i Cisna na łącznej powierzchni 24 234 ha.

Polskie lasy

Poland is in the European lead, while concerning the area of all forests. They cover about 29,2 % of the country territory, and grow within the area of 9,1 million hectares. The overwhelming majority of the forests is state owned, of which almost 7,6 million hectares are managed by the State Forests National Forest Holding..

PGL Lasy Państwowe

The State Forests National Forest Holding is the largest organisation in the European Union managing forests, which belong to the State Treasury and celebrating its 90 anniversary this year.