Wydawca treści Wydawca treści

Nasze lasy

Nadleśnictwo Lutowiska zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni 20 790 ha, położonymi w sercu Bieszczadów. Zajmowany teren jest podzielony na dwa obręby leśne: Lutowiska (9 leśnictw - 13 969 ha) oraz Dwernik (5 leśnictw - 6 821 ha).

Na terenie Nadleśnictwa panuje klimat górski z rocznymi opadami ok. 1000 mm, występującymi głównie w miesiącach letnich. Okres wegetacyjny trwa 180 dni.

Geologicznie obszar zalicza się do Karpat Fliszowych, zbudowanych z warstw krośnieńskich. Wytworzyły się na nich gleby brunatne, miejscami silnie szkieletowe.

Lasy Nadleśnictwa leżą w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Sanu i Wschodniobeskidzkiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Park Krajobrazowy Doliny Sanu jest otuliną Bieszczadzkiego Parku Narodowego i razem z nim wchodzi w skład Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery „Karpaty Wschodnie".

Na terenie Nadleśnictwa utworzono trzy rezerwaty przyrody: „Hulskie im. Stefana Myczkowskiego" - 190 ha, „Krywe" - 512 ha i „Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku" - 4,94 ha. Uznano wiele pomników przyrody ożywionej (drzewa) i nieożywionej (szczyty, jaskinie, odkrywki skalne i wodospady).