Położenie

Swoim zasięgiem obejmuje 4 gminy, jednak większość obszaru położona jest na terenie Gmin Lutowiska i Czarna.

Historia

W skład obecnego Nadleśnictwa Lutowiska wchodzą dwa obręby leśne: Lutowiska i Dwernik.