Rada LKP

Członkowie rady LKP "Lasy Bieszczadzkie" na lata 2015-2019:

1. Leopold Bekier – dyrektor Bieszczadzkiego Parku Narodowego

2. Marek Andruch – Starosta Bieszczadzki, Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

3. Andrzej Olesiuk – Starosta Leski, Starostwo Powiatowe w Lesku

4. Renata Szczepańska – Wójt Gminy Cisna, Urząd gminy Cisna

5. Krzysztof Mróz – Wójt Gminy Lutowiska, Urząd Gminy Lutowiska

6. Krzysztof Gądek – radny, Rada Gminy Lutowiska

7. Agnieszka Marcela – I Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Regionalny Konserwator Przyrody

8. Łukasz Piróg – P.O. Dyrektora Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych

9. Prof. dr hab. Wanda Olech –Dziekan Wydział Nauk o Zwierzętach Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW W Warszawie

10. Prof. dr hab. Kajetan Perzanowski – Pracownik naukowy, Stacja badawcza Fauny Karpat, Muzeum i Instytut Zoologii PAN w Ustrzykach Dolnych

11. Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk – prof. dr hab. Nauk leśnych w zakresie biologii, ekologii roślin, UR w Krakowie

12. Dr. Mirosław Welz – Wojewódzki Lekarz Weterynarii

13. Grzegorz Chudzik –  Członek Grupy Bieszczadzkiej GOPR

14.  Stanisław Orłowski – Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych Karpaty

15.  Małgorzata Tkacz – nauczyciel, Zespół Szkół w Lutowiskach

16.  Jacek Szarek – Dyrektor Oddziału Telewizji Polskiej w Rzeszowie

17.  Paweł Stańko – Stowarzyszenie Bieszczadzkie Trasy Narciarskie

18.  Filip Zięba – Tatrzański Park Narodowy

19. Bogdan Pyzocha – Fundacja Bieszczadzka

20.  Dariusz Anderwald – Leśny Zakład Doświadczalny SGGW

21. Dr hab. Tomasz Mokrzycki – entomolog, SGGW

22. Andrzej Ryś – stanowisko ds. Ochrony przyrody i ekosystemów leśnych, N-ctwo Strzałowo,

23. Bogdan Rzońca – Poseł na Sejm RP

24. Włodzimierz Podyma – emerytowany Nadleśniczy Nadleśnictwa Stuposiany

25. Dr inż. Piotr Bilański – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, wydział leśny

26. Julia Kubica – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej

27. Dr hab. Wojciech Grodzki –Instytut Badawczy Leśnictwa

28. Artur Sawicki – główny specjalista, Instytut Badawczy Leśnictwa

29. Jerzy Antosz – przedsiębiorca branży drzewnej oraz turystycznej

30. Dariusz Górka – przedsiębiorca branży leśnej

31. Grzegorz Leśniewski – fotografik przyrody, przyrodnik

32. Robert Stępień – wójt gminy Baligród

33. Bogusław Kochanowicz – wójt Gminy Czarna

34. Danuta Kornaga – dyrektor Gimnazjum w Czarnej

35. Anna Łysyganicz – dyrektor Szkoły podstawowej w Czarnej

 

Na pierwszym posiedzeniu Rada wybrała ze swego grona prof. Kajetana Perzanowskiego na przewodniczącego, Jacka Szarka, dyrektora TVP Rzeszów na zastępcę oraz Grzegorza Chudzika z Grupy Bieszczadzkiej GOPR  na sekretarza - osoby te stanowią prezydium rady.