Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzania lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki. Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Lutowiska na okres obowiązywania od 01.01.2005 r. do 31.12.2014 r. został zatwierdzony Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25.10.2005 r.

Do pobrania:

Decyzja ministra