Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Etat użytkowania lasu dla Nadleśnictwa Lutowiska

na lata 2005 – 2014

Wielkość użytkowania składa się z:

Użytki rębne zaliczone na poczet przyjętego etatu

W Nadleśnictwie Lutowiska zaprojektowano trzy typy gospodarstw: specjalne, przerębowo – zrębowe, przerębowe.

Gospodarstwo

Obręby

Nadleśnictwo Lutowiska

Lutowiska

Dwernik

Powierzchnia ha

Etat z potrzeb hodowlanych

na lata 2005-2014 m3

Specjalne

4,53

308,34

312,87

72

24 637

24 709

Przerębowo-Zrębowe

3 921,53

1 747,09

5 668,62

35 1039

169 995

521 034

Przerębowe

3 800,19

1 085,31

4 885,50

259 462

47 953

307 415

Ogółem

7 726,25

3 140,74

10 866,99

610 573

242 585

853 158

  

Przyjęty etat rębny wynika z potrzeb hodowlanych.

Zaprojektowany etat rębny na 10-lecie dla Nadleśnictwa Lutowiska wynosi 733 225 m3 netto

Użytki rębne nie zaliczone na poczet przyjętego etatu

Użytki rębne nie zaliczone na poczet etatu zaprojektowano w wysokości 1 516 m3 netto (uprzątnięcie płazowin i przestoi)

Użytki przedrębne

Do użytkowania przedrębnego zaplanowano czyszczenia późne, trzebieże wczesne i trzebieże późne.

Etat powierzchniowy użytkowania przedrębnego obejmujący wyżej wymienione grupy czynności wynika z potrzeb pielęgnacyjnych drzewostanów i wynosi 6 065 ha.

Łączny etat użytkowania dla Nadleśnictwa Lutowiska na lata 2005 – 2014 wynosi 950 043 m3

Ryc. 1 Udział kategorii użytkowania w stosunku do przyrostu