Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Głównym typem siedliskowym w Nadleśnictwie jest Las Górski (99,7%). Gatunkami lasotwórczymi są buk (28,5% pow. i 37,7% masy) i jodła (22,7% pow. i 33,7% masy), które wspólnie z domieszką jaworu tworzą drzewostan mieszany.

Podział lasu na grupy. 

 

Partie lasu powyżej 900 m n.p.m. zajmują lite buczyny. Grunty porolne na wysokości 500 - 700 m n.p.m. opanowała olsza szara (31,6% pow. i 15,2% masy). Występują też świerk, modrzew, sosna ze sztucznego sadzenia oraz wiąz górski, jesion i grab.

Większość lasów zaliczona jest do grupy lasów ochronnych: wodochronnych, glebochronnych, stanowiących ostoje zwierząt chronionych oraz stałych powierzchni badawczych.